Hvad er personlighedsspaltning – Personlighedsspaltning er en dissociativ lidelse – en identitetsforstyrrelse, hvor et individ kan have to eller flere personligheder, som skiftes til at være til stede. Individet kan altså tidvis virke som én person, og på andre tidspunkter som en anden. Ofte vil der også være amnesi i forbindelse med personlighedsskiftet, så den ene personlighed ikke kender den eller de andre personligheder.

Vi har alle forskellige personligheder, afhængig af hvilken situation vi er i, over for hvilke udfordringer vi står, og hvilken rolle vi har i den sociale kreds, vi befinder os i på tidspunktet. Det er ikke personlighedsspaltning – eller i hvert fald en meget mild en af slagsen. Det er det, der kaldes delpersonligheder, og vi ved da også godt, hvornår den ene personlighed tager over efter den anden.

Er borderline personlighedsspaltning?

Borderline er også en identitetsforstyrrelse, men ikke helt det samme som personlighedsspaltning.

En person med borderline kan godt nok skifte humør ofte og meget hurtigt fra den ene yderlighed til den anden. Personen kan godt huske humørskiftene, men har svært ved at styre sine følelsesmæssige udbrud.

Der kan være stor forskel på, hvordan forstyrrelsen kommer til udtryk hos den enkelte person. Læs mere om borderline personlighedsforstyrrelse her.

Der er forskel på skizofreni og personlighedsspaltning

Mange tror fejlagtig, at skizofreni og personlighedsspaltning er det samme.

Men hvor personlighedsspaltning er en dissociativ lidelse, er skizofreni en psykose. En person med skizofreni vil i visse perioder have vrangforestillinger om, at han eller hun er en anden. En rolle de selv påtager sig.

Der er altså ikke tale om, at personen har flere personligheder, men at de selv forestiller sig, at de er en anden person – f.eks. Guds sendebud eller lignende – og får hallucinationer, som f.eks. stemmer, der taler til dem og fortæller dem, hvad de skal gøre.

Milde og svære tilfælde af personlighedsspaltning

Personlighedsspaltning findes i mange grader. Fra den helt milde, som der før nævnt også kaldes delpersonlighed, og som ikke anses for en lidelse. Til den helt grelle, som vi kender fra historien om Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Og så alle de tilfælde indimellem.

Iblandt de mere alvorlige tilstande af personlighedsspaltning ses også den form, hvor en person fortrænger eller benægter delpersonligheder, fordi de forårsager skyld eller skam og derfor bliver skubbet ned i det ubevidste. Her lever de dog fint videre og overtager personen i visse situationer.

Det gør, at personen gør ting, som hans eller hendes nærmeste aldrig ville have troet om vedkommende. Det gælder f.eks. for nogle voldtægts- eller voldsforbrydere eller ham eller hende, der begår incest.

Ofte vil sådanne personer forsvare sig med, at ”hun fristede mig”, ”han lagde selv op til det” eller ”jamen, vi elsker hinanden”. Også selvom vedkommende, når han eller hun er ved sine fulde fem, godt er klar over, at det er forkert det her.

Flere forskellige personlighedsforstyrrelser

Der findes andre former for personlighedsspaltninger.

  • Paranoid – Overfølsomhed over for nederlag og afvisning
  • Skizoid – Nedsat evne til at føle, forstå og udtrykke følelser
  • Dyssocial – Manglende evne til at føle ansvar og skyld
  • Emotionel ustabil – Det kan f.eks. være personer med borderline
  • Histrionisk – Personen dramatiserer og overdriver
  • Tvangspræget – Overdreven ordenssans samt perfektionisme
  • Ængstelig – Har mindreværdsfølelser og tåler ikke kritik
  • Dependent – Personer underordner sig og ikke selv tager beslutninger

Visse personlighedsforstyrrelser kan mildnes eller helbredes.

Læs også artiklen: Hvad er stress?

Kommentarer til artiklen “Hvad er personlighedsspaltning?”

Har du spørgsmål eller kommentarer til artiklen “Hvad er personlighedsspaltning?”, så skriv det nedenfor. Så skal vi efter bedste evne forsøge om vi kan svare!